Svet-Stranek.cz
HC Vikingové Zvole

Pravidla AHL pro sezónu 2009/10:Osobní stránka na adrese: hcvikingovezvole.freepage.cz

Pravidla AHL pro sezónu 2009/10

* Hraje se podle běžných hokejových pravidel v plné hokejové výstroji.

* Hrací doba je 3 x 14 min. čistého času.

* Soupiska hráčů jednotlivých týmů může obsahovat max. 25 hráčů.

* Žádný hráč nesmí být zapsán na více soupiskách ani nastoupit za více týmů v rámci AHL.

* Výjimku tvoří brankáři, a to ohledně možnosti zapůjčení brankáře z jiného týmu v rámci AHL. Této možnosti lze využít jen v případě, že žádný z brankářů uvedených na soupisce klubu nemůže do zápasu nastoupit.

* Možný počet dříve registrovaných hráčů na soupisce každého mužstva je 2 DR + 2 V (status DR- dříve registrovaný a V-veterán je popsán níže). Pokud dříve registrovaný hráč z týmu odstoupí nebo přestoupí do jiného, je možné za něj dopsat na soupisku nového d.r. hráče. Hráč který odstoupil nebo přestoupil do jiného týmu se v dané sezóně nemůže do původního týmu opět vracet.

* Žádný hráč nesmí současně hrát jakoukoli soutěž ČSLH, vyjma brankářů, kteří se mohou současně účastnit soutěže ČSLH max. do výše okresního přeboru.

* Každý hráč (včetně brankářů), účastnící se utkání AHL, musí mít u sebe občanský průkaz a je povinen soupeři umožnit případnou kontrolu.

* Neoprávněný start hráče, čímž se rozumí nedodržení podmínky pro registrované hráče, start hráče který není na soupisce (uveřejněné na webových stránkách) nebo start pod jiným jménem, bude potrestán kontumací zápasu.

* Tresty: menší trest na 2 min. se krátí na 1 min. , vyšší trest na 5 min. zůstává v plné míře, osobní trest na 10min. se krátí na 7 min.

* Postihy hráčů za obdržení vyššího trestu na 5 min. spolu s osobním trestem do konce utkání nebo trestu ve hře
1. po prvním výše popsaném trestu nesmí hráč nastoupit do následujícího zápasu
2. po druhém obdrženém trestu nesmí hráč nastoupit ve dvou násl. zápasech
3. po třetím trestu nesmí hráč nastoupit v žádném zápase do konce ročníku AHL


Status hráče:

N (neregistrovaný hráč)
- hráč, který není a nikdy nebyl na ČSLH registrován. Za neregistrovaného se považuje i hráč, který byl (případně ještě je) registrován pouze v mužské kategorii za tým hrající okresní přebor a nehrál nikdy žádnou vyšší soutěž. V daném ročníku se okresního přeboru nesmí účastnit. Za neregistrovaného se dále považuje hráč, který hrál aktivně do 13let a zároveň dosáhl 40-ti let věku, případně každý hráč který dosáhl 60-ti let věku.

DR (dříve registrovaný hráč)
- hráč který v jakékoli věkové kategorii byl nebo je registrován na ČSLH, vyjma hráče který byl registrován pouze v mužské kategorii za tým hrající okresní přebor a nehrál nikdy žádnou vyšší soutěž . V dané sezóně se nesmí účastnit žádné soutěže organizované ČSLH (ani okresního přeboru). DR hráč, který aktivně hrál v kategorii žáků až juniorů, se smí AHL účastnit po 5-ti letech od ukončení aktivní činnosti. DR hráč, který aktivně hrál v kategorii mužů, se smí AHL účastnit po 10-ti letech od ukončení aktivní činnosti. DR hráč, který v mužské kategorii hrál soutěž vyšší než krajský přebor, se AHL nesmí účastnit

V (veterán)
- veteránem se stává DR hráč po dosažení 50-ti let věku. Jako veterán se AHL může účastnit i DR hráč, který hrál v mužské kategorii soutěž vyšší než krajský přebor, nesměl však hrát kdykoli v minulosti v mužské kategorii nejvyšší soutěž.

Na soupisce každého týmu mohou být maximálně 2 DR + 2 V


Podmínky pro brankáře:

U brankáře se případná registrace nebere v potaz, nezapočítává se do povoleného počtu dříve registrovaných hráčů a může se současně účastnit soutěže ČSLH max. do výše okresního přeboru. Brankář, který se v mužské kategorii účastnil krajského přeboru, se smí AHL účastnit po 5-ti letech od ukončení aktivní činnosti. Brankář, který se v mužské kategorii účastnil soutěže vyšší než krajského přeboru, se smí AHL účastnit po 10-ti letech od ukončení aktivní činnosti.